POZOSTAŁO:
Menu

Program

3 października
„Nowelizacje prawa i ich wpływ na zarządzanie wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi”

9.30–10.00 Rejestracja uczestników
10.00–10.15 Powitanie i wprowadzenie w tematykę konferencji
10.15–11.00 Udział spółdzielni mieszkaniowych w programie Mieszkanie plus; reaktywacja spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu
11.00–11.15 Prelekcja techniczna
11.15–12.00 Współpraca spółdzielnia - wyodrębniona wspólnota - zarządca nieruchomości. Wyodrębnianie wspólnot mieszkaniowych z majątku spółdzielczego, m.in. wzajemne rozliczenia 12.00–12.30 Przerwa na kawę
12.30–12.45 Prelekcja techniczna
12.45–13.45 Zarządzanie nieruchomością mieszkalną w świetle m.in. znowelizowanych warunków technicznych, zaostrzonych przepisów dot. ochrony danych osobowych oraz przepisów dot. VAT
13.45–14.00 Prelekcja techniczna
14.00–15.00 Wręczenie nagród laureatom Konkursu Zarządca Roku 2018
od 20.00 Bal laureatów Konkursu Zarządca Roku 2018

4 października
„Zarządzanie nieruchomościami to zarządzanie wartością, ryzykiem i oczekiwaniami”

9.30–10.00 Rejestracja
10.00–10.45 Podtrzymanie wartości nieruchomości. Ocena potrzeb i opłacalności inwestycji „przyrządem” do mierzenia skuteczności zarządcy
10.45–11.00 Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna
11.00–11.15 Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna
11.15–12.00 Kiedy inwestycja proekologiczna w budynkach mieszkalnych jest uzasadniona ekonomicznie?
12.00–12.20 Przerwa na kawę
12.20–12.35 Jak i gdzie pozyskać środki na podtrzymanie wartości nieruchomości – prelekcja techniczna
12.35–13.20 Nowoczesne technologie sprzyjające energooszczędności i walce ze smogiem w starych budynkach, w tym z wielkiej płyty
13.20-14.00 Fundusze unijne – jak po nie skutecznie sięgnąć

Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tematyce konferencji

Patroni:

Ogólnopolska Izba Gospodarowania Nieruchomościami

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

SGSP

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Patroni
medialni:

Magazyn Dźwig