POZOSTAŁO:
Menu

Wydarzenia podczas Salonu LOKUM EXPO 2016

Podczas targów Lokum Expo, które odbędą się w Kielcach w dniach 18-20 października 2016, odbędą się dwie konferencje:

 • Konferencja dla spółdzielni mieszkaniowych „Aktywny podmiot rynku - spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości”
 • VI Forum dla Zarządców „Optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości bez obniżania standardów zarządzania”

Programy ramowe konferencji

Konferencja dla spółdzielni mieszkaniowych „Aktywny podmiot rynku - spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości” - 18 października 2016

Konferencja skierowana do prezesów zarządów i rad nadzorczych spółdzielni. Jej tematem przewodnim będą tendencje w zarządzaniu nieruchomościami spółdzielczymi.

W programie m.in.:

 • Wykład wprowadzający – dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 • projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ich konsekwencje dla spółdzielni – Grzegorz Abramek
 • inwestowanie w nieruchomości (budowa nowych zasobów i zwiększanie wartości zasobów istniejących) aspekty prawne zarządzania zasobami spółdzielczymi, w tym: - status prawny gruntów w spółdzielni i roszczenia - zarządzanie lokalami użytkowymi usługowymi i garażami oraz terenami wspólnymi – Piotr Kłodziński
 • wspólnota w spółdzielni mieszkaniowej – jak rozliczać koszty utrzymania i inwestycji optymalizacja wydatków i redukcja zużycia energii, czyli stawka na jakość obsługi nieruchomości (przykłady dobrych praktyk – case studies) – Robert Gorzycki

Konferencji towarzyszyć będzie uroczystość przyznania nagród w konkursie „7 Złotych Zasad Spółdzielczości”.

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ >>

VI Forum dla Zarządców „Podwyższanie standardów zarządzania a optymalizacja kosztów utrzymania nieruchomości” - 19 października 2016

W programie konferencji zaplanowano poniższe prelekcje:

 • Jak kompleksowo zarządzać nieruchomością w obecnych realiach rynkowych? (plan budżetowy a redukcja kosztów; za-bezpieczenie interesów zarządcy i właścicieli; wymogi prawne i techniczne – interpretacja) – Eugenia Śleszyńska
 • standardy zarządzania w krajowej ramie kwalifikacji – Waldemar Mazan
 • optymalizacja kosztów utrzymania budynków mieszkaniowych – możliwości i sposoby – Grzegorz Okoński
 • nowoczesne technologie a standardy zarządzania – Artur Pollak
 • energooszczędność w praktyce budynków wielorodzinnych, w tym: - termomodernizacja budynków wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych (finansowanie tzw. głębokiej modernizacji z programu Infrastruktura i Środowisko; Działanie 1.3.2) - kiedy zastosowanie OZE się opłaca - modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej – Andrzej Rajkiewicz

Konferencji towarzyszyć będzie przyznanie nagród w konkursie Zarządca Roku – Lider Rynku Nieruchomości

* Program może ulec zmianie

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ >>

Patroni:

Ogólnopolska Izba Gospodarowania Nieruchomościami

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

Powszechne Towarzystwo Ekspertów i Doradców Rynku Nieruchomości

SGSP

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Związek Miast Polskich

Patroni
medialni:

Domy spółdzielcze

Magazyn Dźwig

Inteligentny Budynek

Lider Budowlany

Rynek Pierwotny

Wspólnota Mieszkaniowa

Mieszkanie i Wspólnota