POZOSTAŁO:
Menu

Konkurs 7 Zasad Spółdzielczości o "Certyfikat spółdzielczości"

Konkurs 7 Zasad Spółdzielczości o "Certyfikat spółdzielczości"

Konkurs o Certyfikat Spółdzielczości sięga do samego sedna, do podstawy powstania ruchu spółdzielczego. Jego ideą jest promowania zasad spółdzielczych oraz podkreślania istoty spółdzielczości.

7 zasad spółdzielczości - to wskazówki dla spółdzielni, jak wprowadzać swoje wartości w życie. Wartości, które odróżniają spółdzielczość od innych form własności. Są bowiem organizacjami dobrowolnymi, otwartymi na wszystkich zdolnych do skorzystania z ich usług i gotowych przyjąć zobowiązania członkowskie. W myśl złotych zasad przy tym wszyscy członkowie spółdzielni mają równe prawa, bez dyskryminacji ze względu na płeć, status społeczny, rasę, poglądy polityczne czy religijne. Jako organizacje demokratyczne powinny być kierowane przez swoich członków, aktywnie uczestniczących w ustanawianiu polityki spółdzielni i w podejmowaniu decyzji.

Do pobrania

To spółdecydowanie wynikać powinno z równomiernego składania się członków na majątek spółdzielni. W myśl złotych zasad, część tego majątku powinna stanowić własność spółdzielni. Nadwyżki bilansowe zaś członkowie przeznaczać winni na: rozwój spółdzielni, zwiększenie funduszu rezerwowego, zwrot członkom (proporcjonalne do ich transakcji ze spółdzielnią), finansowanie innej działalności zatwierdzonej przez członków.

Finał konkursu będzie miał miejsce podczas Konferencji dla spółdzielni mieszkaniowych "Aktywny Podmiot Rynku", która odbędzie się 18 października 2016 podczas Salonu LOKUM EXPO 2016

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ >>

Spółdzielnie - jako organizacje autonomiczne, zarządzane przez członków, w przypadku zawierania umów z innymi jednostkami organizacyjnymi lub zwiększania swojego kapitału, korzystając z zewnętrznych źródeł finansowania, czynią to w taki sposób, by zapewnić demokratyczne zarządzanie przez członków i utrzymać swoją spółdzielczą niezależność. Ponadto, spółdzielnie zapewniają swoim członkom, przedstawicielom wybranych organów, oraz pracownikom i personelowi kierowniczemu możliwość kształcenia i szkolenia, tak aby mogli efektywnie przyczyniać się do rozwoju spółdzielni.

Złote zasady zobowiązują spółdzielnie do działań na rzecz wzmacniania ruchu spółdzielczego poprzez kontakty z innymi spółdzielniami nie tylko w skali lokalnej - między spółdzielniami działającymi  w danym środowisku, czy krajowej - między wszystkimi spółdzielniami i ich związkami, ale i w skali międzynarodowej. Powinny też troszczyć się o swoich członków, rozwijając działalność m.in. kulturalno-oświatową.

Dokładnie takie spółdzielnie mieszkaniowe działające na terenie Polski będą doceniane w postaci otrzymania Certyfikatu Spółdzielczości.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Patroni:

Ogólnopolska Izba Gospodarowania Nieruchomościami

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

SGSP

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Patroni
medialni:

Magazyn Dźwig