POZOSTAŁO:
Menu

Konferencja dla spółdzielców

Aktywny podmiot rynku - spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości

18 października 2016 r., Targi Kielce, ul. Zakładowa 1, Hala F

Konferencja organizowana we współpracy ze Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych oraz Krajową Radą Spółdzielczą, skierowana do prezesów zarządów i rad nadzorczych spółdzielni.

Tematem przewodnim będą:

 • tendencje w zarządzaniu nieruchomościami spółdzielczymi - inwestowanie w nieruchomości czy działalność non-profit
 • zarządzanie zasobami, których mieszkańcy nie są członkami spółdzielni (np. zasobami wspólnot mieszkaniowych)
 • zarządzanie zasobami komercyjnymi (lokale użytkowe, garaże itp.).

Nie zabraknie również omówienia aspektów prawnych zarządzania w spółdzielni, możliwości usprawnienia rozliczeń z mieszkańcami, optymalizacji wydatków i redukcji zużycia energii, zwiększenia jakości obsługi nieruchomości, przykładów dobrych praktyk (case studies).

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ TERAZ »

Ramowy program konferencji *

 • Wykład wprowadzający - dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych
 • Inwestowanie w nieruchomości (budowa nowych zasobów i zwiększanie wartości zasobów istniejących) – Piotr Kłodziński, prezes SM „Energetyka” w Warszawie
 • Aspekty prawne zarządzania zasobami spółdzielczymi, w tym:
  - Status prawny gruntów w spółdzielni i roszczenia
  - Zarządzanie zasobami wspólnot mieszkaniowych wyodrębnionych z majątku spółdzielczego
  - Zarządzanie lokalami użytkowymi usługowymi i garażami oraz terenami wspólnymi
 • Problemy związane z zarządzaniem i rozliczaniem lokali mieszkalnych
 • Wspólnota w spółdzielni mieszkaniowej – jak rozliczać koszty utrzymania i inwestycji - Grzegorz Abramek, SM „Południe” w Puławach
 • Optymalizacja wydatków i redukcja zużycia energii, czyli stawka na jakość obsługi nieruchomości (przykłady dobrych praktyk - case studies) - Robert Gorzycki, SM „Ursus”

Program konferencji (18 października)

10:30Powitanie gości i otwarcie konferencji

10:40Polityka mieszkaniowa - Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa

11:10Aktywny podmiot rynku - spółdzielnia mieszkaniowa jako inwestor i zarządca nieruchomości - dr Jerzy Jankowski, przewodniczący Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

11:55Jednolity Plik Kontrolny - Michał Mieszczanin, M. Informatyka

12:10Przerwa na kawę

12:25Projekty nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ich konsekwencje dla spółdzielni - Grzegorz Abramek, prezes zarządu SM "Południe" w Puławach

13:10Sposoby zarządzania eksploatacją wielu dźwigów w oparciu o doświadczenia dużych spółdzielni - Andrzej Katner i Rafał Roksela, Winda-Warszawa

13:25Inwestowanie w nieruchomości (budowa nowych zasobów i zwiększanie wartości zasobów istniejących) i aspekty prawne zarządzania zasobami spółdzielczymi, w tym: status prawny gruntów w spółdzielni i roszczenia; zarządzanie lokalami użytkowymi, garażami i terenami wspólnymi - Piotr Kłodziński, prezes zarządu MSM „Energetyka” w Warszawie

13:45Dzierżawa dźwigów osobowych - Mariusz Szałagan, dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie PKO Leasing SA

14:05Wspólnota w spółdzielni mieszkaniowej - jak rozliczać koszty utrzymania i inwestycji; optymalizacja wydatków i redukcja zużycia energii, czyli nacisk na jakość obsługi nieruchomości (case studies) - Robert Gorzycki, prezes zarządu RSM "Ursus" w Warszawie

14:30Wręczenie nagród laureatom konkursu "7 Złotych Zasad Spółdzielczości"

15:30Lunch

Konferencji towarzyszyć będzie uroczystość przyznania nagród w konkursie „7 Złotych Zasad Spółdzielczości”

Patroni:

Ogólnopolska Izba Gospodarowania Nieruchomościami

Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych

Polska Federacja Zarządców Nieruchomości

Polska Federacja Rynku Nieruchomości

SGSP

Świętokrzyskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości

Patroni
medialni:

Magazyn Dźwig